Annonce

Par står på en mark og holder hinanden i hånden

Tema: Kærlighed på jobbet

8 gode råd til relationer på jobbet: Sæt følelserne på formel

Hvordan håndterer du det, hvis du arbejder sammen med din ægtefælle eller en slægtning? Og hvad gør du som leder, når to medarbejdere enten er i familie med hinanden eller indleder et forhold? Læs en erhvervspsykologs anbefalinger.

Annonce

Brian og Gunhild Thinggaard, der begge arbejder i Hjemmeplejen i Thisted, er både ægtefæller og kolleger. Rune Evensen

Af Pernille Marott
Journalist

Annonce

Rådene til dig som chef og dig som ansat er lidt forskellige, når du skal håndtere at gå på arbejde med din søster, kæreste, bror, kone eller anden nærtstående person. 

Få erhvervspsykolog Asger Neumanns fem bedste råd til dig, der er chef for ansatte som har et privat forhold til en kollega - og derefter tre gode råd til dig, der som ansat bliver ramt af kærligheden på jobbet eller måske bare er endt på en arbejdsplads med én fra din nærmeste familie.

Gode råd til chefen

1. Rids forventningerne op

Hvis du som chef fornemmer, at to ansatte har indledt et forhold, bør du indkalde dem til en snak og opridse forventningerne til parret ved at appellere til professionel opførsel, hvor kæresteadfærd og privatlivssnak sker udenfor arbejdstid.

2. Parsamtale

Lederen og det forelskede par bør aftale at tales ved et par måneder efter første ‘parsamtale’ for at sikre, at forholdet ikke påvirker arbejdspladsen negativt.

3. Når det knirker

Det er ofte først, når kærligheden knirker, at arbejdspladsen bliver udfordret med dårlig stemning. Derfor bør lederen tale med parret om, hvordan arbejdspladsen forventer, at parret håndterer et eventuelt brud.

4. Inhabilitet

Hvis den ene uddelegerer opgaver til den anden, bør du som chef forsøge at få den ene af parterne omplaceret, så alle gisninger om inhabilitet i forhold til opgavefordeling forsvinder.

5. Ansættelser

Skab en stærk ansættelsesprocedure, som sikrer, at du som leder ikke kan blive klandret for at behandle din søster eller datter forskelligt fra andre, når hun kommer til samtale og bliver ansat. Som leder i det offentlige, kan du ikke være en del af rekrutteringen, hvis dine egne familiemedlemmer er i spil.

Læs også: Hr. og fru Thinggaard deler job: Kæresteri stopper ved matrikelgrænsen

Gode råd til medarbejdere

6. Tag ordet

Som nyforelsket par bør I efter aftale med lederen tage ordet på et medarbejdermøde og fortælle, I er blevet kærester, og at I på jobbet er professionelle arbejdskolleger præcis som før.

7. Vær professionel

Hvis du bliver ansat som slægtning til en allerede ansat chef – eller som chef for en slæhenrgtning – bør du være bevidst om at udvise høj grad af professionel adfærd. Sørg for allerede ved ansættelsessamtalen at aftale, hvad der bliver forventet af dig.

8. Private samtaler

Minimer private samtaler. Det er et vigtigt hensyn at tage til dine kolleger. Ved ikke at tale privat signalerer du også, at omgivelserne kan være trygge ved jeres relation. Det indikerer, at de kan stole på, at du ikke bliver favoriseret, og at intet løber videre til chefen.

Loven siger: Fra forvaltningsloven, kapitel 2

Det afhænger af en konkret vurdering, om en interesse gør den ansatte inhabil.

For at inhabilitet indtræder, skal interessen, eksempelvis en personlig eller økonomisk interesse, være af en sådan karakter, at man med rimelighed kan gå ud fra, at interessen generelt set vil være egnet til at påvirke sagsbehandlingen. (…)

Det afgørende er, om interessen generelt set er egnet til at skabe tvivl om den ansattes upartiskhed.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev