Annonce

Mor og barn

Kend din ret: Det skal du vide om omsorgsdage

Af Ida Østerlund
Journalist

Omsorgsdage er dage, hvor du har ret til at holde fri for at drage omsorg for dit barn. Dagene kan både bruges, hvis dit barn er sygt, eller hvis I vil på udflugt. Se her, hvad du skal være opmærksom på. 

Annonce

Fra 1. april 2019 har plejeforældre også ret til omsorgsdage. Det gælder ved plejeforhold af minimum seks måneders varighed for børn, der deler adresse med plejeforældrene. Colourbox

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Trænger du til en tur i Zoologisk Have med din datter? Eller er din søn stadig syg, efter du har brugt barnets 1. og 2. sygedag? Så kan en omsorgsdag være din redning. Læs her, hvilke regler der gælder.
 

Hvor mange omsorgsdage har jeg? 

Alle offentligt ansatte forældre har ret til to omsorgsdage pr. år pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Det gælder begge forældre, hvis de er på en offentlig overenskomst.
 

Hvem gælder det?

Retten gælder både forældre og adoptivforældre og andre, der har forældremyndigheden over barnet. 'Papforældre' og andre, der bor sammen med et barn, har ikke ret til omsorgsdage.
 
Men fra 1. april 2019 kommer der nye regler for plejeforældre. Retten til omsorgsdage udvides nemlig til også at omfatte plejeforældre, når der er tale om plejeforhold af minimum seks måneders varighed. Barnet skal også have fast adresse hos plejeforældrene.
 

Kan jeg gemme omsorgsdage til næste år?

Du kan som udgangspunkt ikke overføre ikke-brugte omsorgsdage fra ét kalenderår til det næste. De to omsorgsdage, du har pr. kalenderår pr. barn, skal holdes senest den 31. december i kalenderåret.
 
Hvis du ikke kan holde de to omsorgsdage, fordi du er på barselsorlov, graviditetsorlov eller adoptionsorlov, kan dagene overføres til det næste kalenderår. Juridisk konsulent i FOA Katharine Sofie Storm giver her et eksempel:
 
”Du kan overføre dine omsorgsdage, hvis du for eksempel har et barn og får et barn mere, som du går på barsel med et helt år. På barsel kan du ikke holde omsorgsdage med hverken dit ældste barn eller det nyfødte barn det år, og derfor kan du overføre to omsorgsdage pr. barn til året efter,” siger hun.
 
I netop sådan en situation ville du have otte omsorgsdage året efter.
 

Kan jeg få omsorgsdagene udbetalt i stedet?

Omsorgsdage, som ikke er afholdt, kan ikke udbetales. Skifter du arbejde fra eksempelvis en kommune til et privat firma, bortfalder dine omsorgsdage. Du bør derfor bruge dine omsorgsdage, inden du stopper. Skifter du job fra én kommune til en anden, overføres de omsorgsdage, du ikke har holdt i det gamle job.
 

Hvornår skal omsorgsdage varsles?

Du skal tidligst muligt fortælle din arbejdsgiver, at du ønsker at holde en omsorgsdag. Der er forskel på, hvad ”tidligst muligt” er, afhængig af, hvordan og i hvilken forbindelse du bruger din omsorgsdag.

Lad os sige, at du planlægger en tur i Zoologisk Have den 23. marts. Du meddeler din arbejdsgiver allerede i januar måned, at du ønsker at holde en omsorgsdag den dag. Du er derfor ude i god tid og tidligst muligt.
 
Men lad os så sige, at dit barn har halsbetændelse. Du er hjemme for at passe ham på barnets 1. og 2. sygedag. På andendagen vurderer du, at han er rask nok til at komme i børnehaven dagen efter. Men da han vågner op på tredjedagen, har han alligevel fået det værre. Du ønsker derfor at holde en omsorgsdag i stedet. Du meddeler det til din arbejdsgiver så hurtigt som muligt. Du har derfor varslet det så tidligt som muligt, som du skal.
 
’Tidligst muligt’ afhænger altså af situationen, du står i. 
 

Kan min leder sige nej?

Arbejdsgiveren kan afvise, at du må holde en omsorgsdag, hvis det ikke hænger sammen med forholdene på arbejdspladsen. Det fortæller Katharina Sofie Storm:
 
”Det er gyldigt for arbejdsgiveren at sige nej til en omsorgsdag, hvis arbejdspladsen af driftsmæssige årsager ikke kan få tingene til at hænge sammen uden dig,” siger hun.
 
Du bør dog være opmærksom på, hvad din arbejdsgiver siger:
 
”Vi ser nogle gange, at arbejdsgiveren siger, at det er okay, du bliver væk, men at du skal bruge en feriedag i stedet. Så har arbejdsgiveren sagt, at de godt kan få tingene til at hænge sammen uden dig, men at du skal bruge en anden frihed på det. Og det er ikke et gyldigt argument for arbejdsgiveren,” siger hun.
 

Hvad hvis jeg selv bliver syg?

Din omsorgsdag udskydes, hvis du bliver syg inden selve dagen. Hvis du bliver syg på dagen, anses den som afholdt.
 

Jeg er privatansat. Hvad gør jeg? 

For privatansatte gælder meget forskellige regler, som fremgår af den enkelte overenskomst eller ansættelsesaftale. Du kan altid kontakte din tillidsrepræsentant eller din FOA-afdeling, hvis du har spørgsmål.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies