Annonce

En mand i skjorte foran FOAs forbundshus i København

Tema: Profit på velfærd

FOA: Tilsyn skal styrkes - og profit på velfærd skal begrænses

Socialtilsynet skal styrkes, og så skal ikke være muligt at trække penge ud af velfærdsvirksomheder, mener FOA. De private bosteders interesseorganisation er delvist enig.

Annonce

Thomas Enghausen, næstformand i FOA, mener, at socialtilsynet skal styrkes, og at muligheden for at tjene penge på handel med udsatte borgeres velfærd skal begrænses. Jørgen True

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Private bosteder skraber i højere grad bunden af kvalitetsmålingerne end bosteder drevet af det offentlige. Således er 34 ud af 35 bosteder, der siden 2014 er lukket ned af socialtilsynet på grund af svigt, private. 
 
Private tilbud modtager ligeledes 68 procent af alle påbud udstedt af socialtilsynet, selvom de kun udgør 43 procent af landets botilbud, viser en evaluering af tilsynsreformen fra Socialstyrelsen. Hos FOA mener næstformand Thomas Enghausen, at tallene viser, at socialtilsynet skal have flere ressourcer.
 
“Det understreger vigtigheden i at styrke muskelkraften på socialtilsynet. Det er jo i alles interesse - både borgernes, bostedernes og samfundets - at man så får hævet kvalitetsniveauet blandt disse tilbud,” siger han.
 

Private har den højeste kvalitet

Thomas Enghausen påpeger, at en del af de private bosteder klarer sig godt. Således viser evalueringen af tilsynsreformen, at de private bosteder på landsgennemsnit har en højere kvalitet end de offentlige. 

På en skala fra et til fem scorer de private tilbud 4,36, mens de offentlige tilbud scorer 4,26. 
 
“Hvis man tager udgangspunkt i tallene, så tyder noget på, at der er private bosteder, som ligger og skraber i bunden, men der er også private tilbud, der kører derud af og klarer sig rigtigt godt,” siger Thomas Enghausen.
 

Profit på velfærd skal begrænses

Fagbladet FOA og DR har i løbet af foråret undersøgt forholdene på en privat bostedskæde i Nordjylland. Her har medierne afdækket flere alvorlige svigt og overgreb mod anbragte børn og unge.
 
Mens flere af børnene har oplevet alvorlige overgreb, har ejerne tjent millioner på anbringelserne. Thomas Enghausen mener derfor, at muligheden for at tjene penge på velfærd skal begrænses, så fokus først og fremmest er på de udsatte børn og voksne - og ikke på en mulig fortjeneste.
 
“I FOA har vi derfor fremlagt fem anbefalinger for, hvordan man kan skabe mere regulering på det her område. Eksempelvis har vi foreslået, at ethvert overskud skal blive i virksomheden, som man kender det fra selveje-skoleområdet, så overskuddet kommer kerneopgaven til gode og kvaliteten dermed hæves,” siger Thomas Enghausen.
 

Regulering udelukker ikke konkurrence

Fra politisk side mener flere partier, særligt repræsenteret i den nuværende regering, at udlicitering er sundt, fordi det skaber konkurrence. 
 
Thomas Enghausen understreger, at FOAs ønske om regulering af private virksomheders fortjenester på velfærd ikke strider mod ønsket om øget konkurrence. 
 
“Vi siger bare, at vi skal have etableret et system, som grundlæggende bygger på helt almindelig sund fornuft og respekt for fællesskabets midler, og hvor pengene bliver tæt på barnet eller den ældre borger. Friskoleområdet er et godt eksempel. Der er jo masser af konkurrence, selvom ejerne ikke har de samme muligheder for at trække penge ud til sig selv,” siger Thomas Enghausen og henviser til, at staten på skoleområdet i dag regulerer virksomheders mulig for udbyttet.
 

Ingen forskel på offentligt og privat

Fagbladet FOA har fremsendt myndighedernes tal over kvaliteten hos henholdsvis offentlige og private tilbud til Landorganisationen for Sociale tilbud, LOS, der repræsenterer de private tilbud. LOS har ikke ønsket at lave et mundtligt interview og svarer derfor skriftligt på Fagbladet FOAs spørgsmål.

"Man skal passe på ikke at overfortolke tallene," skriver Michael Graatang, direktør i LOS som kommentar til tallene, der viser, at de private tilbud på landsgennemsnit har en lidt højere kvalitet end de offentlige, men samtidig modtager de private tilbud flest påbud og de bliver langt oftere lukket ned af socialtilsynet.
 
Michael Graatang skriver videre, at han ikke mener, at der er forskel i kvaliteten mellem offentlige og private bo- og opholdssteder. 
 
- Hos FOA mener man, at man skal undgå profit-tænkning på kernevelfærdsopgaver som fx anbringelser af børn og unge. Hvad mener LOS om det?
 
"Som borgere forventer vi, at kommunerne køber deres ydelser efter princippet bedste kvalitet til bedste pris. Det gælder uanset, om det drejer sig om snerydning, rengøring, asfalt eller sociale tilbud. Vi tror på, at det kommunale selvstyre er vigtigt, og at det skal være hensynet til borgeren, der vejer tungest, når der skal vælges et tilbud," skriver Michael Graatang.
 
LOS har fremsendt et længere svar til Fagbladet FOA, som kan læses i fulde længde her.

Private tilbud har oftere problemer  

* Siden 2014 har Socialtilsynet lukket 34 private tilbud. Kun ét offentligt tilbud er lukket i samme periode, viser et svar fra børne- og socialminister Mai Mercado (K) til social- og børneudvalget.

* Private tilbud modtager oftere påbud end offentlige tilbud – og i et omfang, som er større end deres andel af det samlede antal tilbud tilsiger. Private tilbud udgør således 43 pct. af alle tilbud, mens 68 pct. af påbuddene er iværksat på private tilbud, viser en evaluering af tilsynsreformen, som Socialstyrelsen har lavet.

* Af de 10 tilbud, som får den absolut dårligste vurdering af socialtilsynene, er de otte private, viser et dataudtræk fra Socialstyrelsen, som Fagbladet FOA har modtaget. 

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev