Annonce

Minister overrækker pris til institutionsleder

Se de nominerede til Årets Dagtilbud 2018

Det er blevet offentliggjort, hvem de tre nominerede til Årets Dagtilbud 2018 er. De tre fremhæves for at nytænke arbejdet med matematik, filosofi, børnefællesskaber og it.  

Annonce

Årets dagtilbud blev første gang uddelt i foråret 2017, hvor prisen gik til Eksperimentalinstitutionen i Københavns Kommune. Her giver institutionens leder, Jane Weltz, hånd til børne- og socialminister Mai Mercado under prisoverrækkelsen.  Jørgen True

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

De tre nominerede til Årets Dagtilbud 2018 er nu fundet. For når børne- og socialminister Mai Mercado til november overrækker prisen som Årets Dagtilbud 2018, er det enten Dagplejen i Faaborg-Midtfyn, Daginstitutionen Filosoffen i Holstebro eller Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Helsingør Kommune, der vinder prisen og de 20.000 kroner, der følger med.

Ud over at de alle tre har en høj pædagogisk kvalitet i dagligdagen, har de alle tre arbejdet med et konkret fokusområde og gjort det godt. 

Læs også: Du kan nu nominere Årets Dagtilbud

"De tre dagtilbud er nominerede til Årets dagtilbud, fordi de på hver deres måde arbejder med væsentlige elementer i det pædagogiske grundlag og temaer i den styrkede pædagogiske læreplan,” siger Maia Lindstrøm, der er FOAs repræsentant i det udvalg, som har nomineret de tre dagtilbud, og som nu skal ud og besøge de tre institutioner for at finde vinderen. 

”Det pædagogiske arbejde i dagplejen i Faaborg-Midtfyn, daginstitutionen Filosoffen og vuggestuen og børnehaven Nyrup har fokus på det udforskende, eksperimenterende og nysgerrige med plads til fordybelse,” siger hun og uddyber, at børnefællesskaber også er et centralt omdrejningspunkt i alle tre dagtilbud.    

En bold er rund

I dagplejen i Faaborg-Midtfyn har dagplejerne arbejdet målrettet med naturvidenskab og matematik i deres pædagogik. 

”Dagplejerne skal have prisen, fordi de er modige og vildt gode til at tage ny viden og inspiration til sig, bearbejde den og lade det komme ud mellem hænderne, så det kommer børnene til gode,” lyder det i indstillingen, der ligger forud for nomineringen. 

Dagplejerne i Faaborg-Midtfyn har forsøgt at inddrage matematik som en naturlig del af hverdagen sammen med børnene for at få dem til at forstå matematiske begreber. At en bold er rund, at en firkant har fire kanter, at den ene pind er længere end den anden. Derved har børnene lært om, hvad der er størst, tungest, længst, først og sidst. 

Hvad mon der gemmer sig ...

I Daginstitutionen Filosoffen i Holstebro har man arbejdet målrettet med filosofi og taget udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og evne til at undres. 

I Filosoffen har man ikke opdelt børnene på stuer, men i teams, der alle er opkaldt efter filosoffer. For eksempel er der Hannahs Team efter Hannah Arendt eller Søren og Simones team efter Søren Kierkegaard og Simone de Beauvoir. Man har et filosofi-hjørne, der stimulerer og inspirerer, der er hyggekroge, der hurtigt kan bygges om og bliver til fleksible læringsmiljøer. Og der er et forundringsmaleri på væggen efter mottoet:

Læs også: Vær med til at finde Årets Dagtilbud 2018

”Tænk engang ...  hvad der mon gemmer sig i skyerne, hvad der gemmer sig i os, hvad vi er for hinanden, hvad vores fantasi kan skabe.” 

På den måde understøtter de ydre rammer den filosofiske tilgang i arbejdet med børnene. 

Udforsker månen 

Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Helsingør Kommune blev i sin tid indstillet for at arbejde med fællesskab og it, og det endte altså i dag med en nominering. 

For som det lyder i indstillingen: 

”Vuggestuen og Børnehaven Nyrup skal være årets dagtilbud, fordi de gennem deres arbejde med digitalisering, it og medier målrettet og systematisk inddrager børnenes perspektiv.”

Institutionen har som udgangspunkt fokus på kultur som teater, musik, billedkunst og bevægelse, og lader it og digitale redskaber som kameraer, tablets og sociale medier tage udgangspunkt i institutionens oprindelige kulturelle værdisæt.

Læs også: Her er Danmarks bedste dagtilbud 

I vuggestuen opførte man for eksempel et teaterstykke om en mørkeræd bjørn, og stykket endte i leg med lys og mørke og en projektor, der lod børnene udforske månen. 

Udvalget besøger institutionerne

Nu er de tre nominerede institutioner altså offentliggjort. Næste skridt er, at fagudvalget for Årets Dagtilbud skal besøge de tre steder for at afgøre, hvem der til november bliver udnævnt til Årets Dagtilbud 2018.

Årets Dagtilbud 2018

  • Prisen som Årets Dagtilbud tildeles en daginstitution eller en dagpleje, som udmærker sig ved en særlig høj pædagogisk kvalitet inden for et konkret fokusområde. Fokusområdet skal være relateret til et eller flere elementer i det pædagogiske grundlag, der er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan.
  • Årets Dagtilbud 2018 udvælges af et fagudvalg bestående af tre repræsentanter udpeget af BUPL, herunder BUPL's Lederforening, tre repræsentanter udpeget af FOA, en repræsentant fra hhv. Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler.
  • Prisen som Årets Dagtilbud overrækkes af børne- og socialminister Mai Mercado i november 2018.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies