Annonce

En privat bostedskæde har konsekvent indberettet magtanvendelser for sent, og bekrivelserne af de enkelte magtanvendelser er mangelfulde, vurderer Socialtilsyn Hovedstaden. Det skader de handicappedes retssikkerhed.

Tema: Profit på velfærd

FOA: Loven må ikke spænde ben for påbud til bosteder

Lov om socialtilsyn er med til at begrænse Socialtilsynets handlemuligheder, når de støder på bosteder, der svigter borgerne. Derfor skal loven ændres, mener FOA.

Annonce

På grund af lovgivningen er det svært for landets Socialtilsyn at udstede påbud om, at et bosted skal lave forandringer - fx i forhold til deres brug af - og viden om magtanvendelser. Det er et problem, mener FOA. Modelfoto: Johnny Frederiksen

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Som reglerne er i dag, er det svært for landets fem Socialtilsyn at udstede påbud til bosteder, selvom de gentagne gange svigter og udsætter borgerne i deres varetægt for overgreb.
 
En principafgørelse fra Ankestyrelsen, der henviser til reglerne i 'Lov om socialtilsyn', spænder ben for, at Socialtilsynet kan give såkaldte implementeringspåbud, altså et påbud om, at bostedet skal forandre et kritisabelt forhold i praksis. 
 

Læs også: Dagbog fra coronaramt plejecenter: Halvdelen af personalet er hjemsendt

Det er et problem, at loven forhindrer myndighederne i at råbe omverdenen op, når de støder på svigt af samfundets svageste, mener Thomas Enghausen, næstformand i FOA.
 
“Det er et problem at lovgivningen, som det er i dag, modarbejder Socialtilsynets arbejde. Lovgivningen skal derfor ændres. Det kan der simpelthen ikke være tvivl om,” siger han.
 

En handleplan er ikke nok

Reglerne i 'Lov om socialtilsyn' betyder altså, at Socialtilsynet har svært ved at give påbud om, at der skal ske forandringer. I stedet må tilsynet nøjes med at varsle påbud om, at bostedet skal lave handleplaner og redegøre for, hvordan de vil rette op på de bekymrende forhold, tilsynet støder på. 
 
Men da de fleste bosteder gerne vil undgå påbud, laver de handleplaner og redegørelser, når påbuddet bliver varslet. Og så fjernes påbuddet igen.
 
Men Thomas Enghausen påpeger, at de udsatte børn og voksne i bostedernes varetægt ikke får det bedre af, at der er blevet udfyldt en redegørelse på et stykke papir.
 

Læs også: Private bosteder dominerer markedet for anbragte børn

“Handleplaner og redegørelser bliver, som det er nu, blot fine ord og hensigtserklæringer men uden handling. Det er jo netop handlingen i praksis, der er altafgørende og ikke kun ordet på papir. Men vi står nu i et juridisk limbo, hvor lovgivningen er en barriere for at styrke den faglige indsats for de anbragte børn og unge,” siger han.
 

Loven skal ændres

Fagbladet FOA har gennemgået Ankestyrelsens principafgørelse og fået udlagt konsekvenserne af den af cheferne for henholdsvis Socialtilsyn Nord og Socialtilsyn Hovedstaden. De forklarer i en artikel, at som 'Lov om socialtilsyn' er i dag, så har de i flere situationer svært ved at udstede påbud, selvom de støder på bekymrende forhold. 
 

Læs også: Rapport afslører alvorlige medicinproblemer på bosteder for børn

Fagbladet har ligeledes forelagt børne- og socialminister Mai Mercado (C) problemstillingen. Hun skriver i en mail gennem sine pressefolk til fagbladet, at hun vil sikre, “Socialtilsynet bedre sanktionsmuligheder, så alvorlige forhold i et tilbud ikke bare kan håndteres ved udarbejdelse af en handlingsplan.”
 
Thomas Enghausen er glad for ministerens udmelding, som han håber på, vil blive omsat til en reel lovændring.
 

Læs også: FOA: Regeringen svigter løfte om flere sengepladser til psykisk syge

“Jeg kan ikke forestille mig, at det kan møde den store modstand at få ændret loven. Enhver kan se, at det er en helt tosset situation, vi her er endt i,” siger Thomas Enghausen.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev