Brovagt Arne Jørgensen fik med FOAs hjælp en stor erstatning

Overarbejdspukkel hos brovagter udløser erstatning

Af Linda Hansen
Journalist

Arne Jørgensen og hans to kolleger arbejdede mellem 57 og 67 timer om ugen i halvandet år. Det er et klart brud på Arbejdstidsdirektivet.

Arne Jørgensen har fundet nyt arbejde på Sjælland. Hvis han skulle gøre noget om fra tiden som brovagt, ville han holde sig til en 37-timers arbejdsuge og lade det være op til ledelsen at få bemandet vagterne.  Jørgen True

Af Linda Hansen
Journalist

Brovagterne i Sønderborg er vant til at have travlt. De er også vant til at være fleksible  døgnet rundt med at betjene de to klapbroer Kong Chr. X’s Bro i Sønderborg og den nærliggende Egernsundbro, så både lastfartøjer og sejlbåde kan passere broerne uhindret dag og nat. 

Men tilbage i 2010 starter en ekstra travl og turbulent periode, som kulminerer flere år senere med en ugentlig gennemsnitlig arbejdstid på 57-67 timer gennem halvandet år for Arne Jørgensen og to af hans kolleger.

“Tilbage i 2010 fyrer kommunen tre ud af ni ansatte i forventning om, at begge broer automatiseres. Men det bliver kun aktuelt for den ene bro, så vi ender med at have de samme arbejdsopgaver, men med stærkt beskåret bemanding,” fortæller Arne Jørgensen.

Ægteskabet ryger

De seks brovagter knokler med at nå de opgaver, der tidligere er blevet varetaget af ni ansatte. 

Arne Jørgensen har ansvaret for at lægge vagtplaner for sig selv og kollegerne, og det kniber voldsomt med at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen, når overarbejdet hele tiden står i kø på grund af underbemanding. 

I 2011 bliver han skilt fra sin kone, og han vil ikke afvise, at de lange arbejdsuger har været med til at koste ham ægteskabet. Også kollegerne oplever problemer med privatlivet – to af dem bliver skilt ligesom Arne.

Vant til at tage sagen i egen hånd

“De vagtplaner, jeg lægger, ser rigtige ud på papiret, men reelt er vi ikke mandskab nok til at dække alle timerne ind,” siger Arne Jørgensen. Alligevel får brovagterne tingene til at fungere. Blandt andet ved at nogle af dem tager længere vagter end i en normal arbejdsuge. 

“Vi er navigatøruddannede og sejlere, så vi er vant til at løse problemer – ligesom en kaptajn ville gøre på et skib ude på søen. Her kommer der jo heller ikke lige nogen forbi og hjælper,” siger Arne Jørgensen. 

Gennem årene har brovagterne kontakt til ledelsen for at få arbejdsopgaverne fordelt på flere hænder, så den ugentlige arbejdstid kommer ned. Men selvom der eksempelvis rykkes rundt på bemandingen, er det ikke nok til at fjerne overarbejdet i det lange løb.

Godtgørelse til alle

Fra 2014 og frem til april 2016 er Arne Jørgensen og to af hans kolleger arbejdsmæssig helt oppe i det røde felt. I den periode er deres gennemsnitlige ugentlige arbejdstid mellem 57 og 67 timer. 

Derfor aftaler de, at tillidsrepræsentanten skal tage sagen op med FOA og mødes med kommunen om vagtplanerne. Efter en række møder ender sagen med, at Sønderborg Kommune og FOA indgår forlig, da kommunen har overtrådt 48-timers reglen i Arbejdstidsdirektivet. 

De tre brovagter får hver en godtgørelse på 50.000 kroner. Beredskabschef i Sønderborg Kommune Bjarne Neermann erkender i en mail over for Fagbladet FOA, at brovagten har været underbemandet i en periode. 

Siden har kommunen arbejdet på at løse problemerne, blandt andet ved at ansætte flere medarbejdere.

Vejen til erstatning

2004: Ansættelse
Arne Jørgensen ansættes i Sønderborg Kommune som brovagt.

 

2010: Fyringer
Tre ud af ni mand bliver fyret. De seks tilbageværende brovagter skal udføre de samme arbejdsopgaver som før.

 

2016: Forhandling
FOA Sønderborg går ind i sagen og forhandler med Sønderborg Kommune om den høje ugentlige arbejdstid og den manglende bemanding.

 

2018: Forlig
Kommunen indgår i februar forlig med FOA, da Arbejdstidsdirektivet er overtrådt. Brovagterne får hver en ekstra høj godtgørelse på 50.000 kroner, da der er skærpende omstændigheder i sagen på grund af det høje antal overarbejdstimer og den lange periode, det har fundet sted i. 

48-timers reglen

I Arbejdstidsdirektivet  fastlægges det, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer om ugen indenfor en periode på fire måneder – inklusiv overarbejde. Hvis det sker, er 48-timers reglen overtrådt. Det er altid arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at reglerne om arbejdstid overholdes – også selvom lønmodtageren har bedt om overarbejdet.  

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies 

Vi bruger cookies på fagbladetfoa.dk til bl.a. at måle trafik og gøre siden bedre. Vælger du cookies fra, vil der være services, du ikke kan benytte. Læs mere om cookies