Annonce

Karen Stæhr

Karen Stæhr: Upræcist og uambitiøst udspil

Efter års arbejde er Sundhedsministeriets udspil for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blevet præsenteret. Udspillet imponerer ikke sosu-formand i FOA, Karen Stæhr.

Annonce

Der er lagt meget tid i møder om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Og samtlige faglige organisationer er kommet med udspil på området. Derfor havde FOA-sektorformand Karen Stæhr ønsket sig et mere konkret udspil fra sundhedsministeriet.  Jørgen True

Af Mette Boysen
Journalist

Annonce

På den sidste dag i 2017 udkom sundhedsministeriet med udspillet, ”Sundhed, hvor du er”. Det er et udspil, der skal sikre et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Men udspillet er for ukonkret, siger Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.
 
 “Der er mange gode ord i det, men der er ingen løsninger eller præciseringer. Hvordan vil vi rekruttere personale? Hvordan vil vi sikre, at borgerne får det gode liv? Og hvordan vil vi forebygge og sikre, at uligheden i sundhed ikke stiger yderligere,” siger Karen Stæhr.
 

Savner præciseringer

Karen Stæhr savner blandt andet svar på, hvordan man vil lette arbejdet for de faggrupper, der arbejder med et stigende antal ældre plejetrængende borgere.
 
“Jeg kunne tænke mig, at man havde været langt mere præcis og ambitiøs, og at man havde turdet træde et skridt frem og sige: ‘Det er sådan her, vi ser det’,” siger Karen Stæhr.
 
“Med få akutsygehuse, accelererede patientforløb og flere sundhedsopgaver til kommunerne kan vi jo ikke organisere os, som vi gjorde for 50 år siden. Det kunne være interessant at se på, hvad vi så kunne gøre. Et sådan arbejde deltager FOA gerne i,” siger Karen Stæhr.
 

Læs også: Se kortet: Her er der rift om sosuerne

 
Store vanskeligheden ved at skaffe sosu'er 
I udspillet er nævnt en specialuddannelse for en mindre gruppe sygeplejersker, mens der ikke står noget konkret om, hvordan man fagligt vil løfte andre sundhedsfaggrupper. 
 
“Med de mange nye opgaver ærgrer det mig, at det ikke er mere konkret, hvordan et kompetenceløft tænkes. Jeg er bekymret for, om FOAs medlemmer spises af med tilfældige kurser. Vi ønsker efter- og videreuddannelse til vores medlemmer, som jo også er til gavn for de borgere, der har behov for forebyggelse, rehabilitering, pleje og omsorg. Det er et problematisk udspil set i lyset af de store vanskeligheder, vi har ved rekruttering,” siger Karen Stæhr.
 
Onsdag d. 3. januar udkom FOA og Kommunernes Landsforening med en rapport, der viser, at der er store problemer med at rekruttere social- og sundhedspersonale til kommunerne. Lige nu har 73 procent af kommunerne mangel eller stor mangel på ansatte inden for ældreområdet, mens 49 procent af kommunerne mangler arbejdskraft inden for sundhedsområdet. 
 

Minister: Sosu'erne har central rolle

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby skriver i en mail til Fagbladet FOA, at det tydeligt fremgår af udspillet, at social og sundhedsassistenter- og hjælpere udgør en central rolle i styrkelsen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
 
 ”I forhold til medarbejderne, herunder sosu’erne, har regeringen blandt andet fokus på at styrke deres kompetencer, sikre bedre ledelse og bedre afklaring af ansvaret for opgavevaretagelse. Kompetenceløftet skal kommunerne bidrage til, men regeringen har også afsat penge til det i handlingsplanen for den ældre medicinske patient og i den nationale demenshandlingsplan," skriver hun og fortsætter:

"Arbejdet med at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er en løbende proces, og derfor vil vi her i foråret konkretisere forskellige initiativer yderligere,” siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V). 
 

Professor: Udspil er ikke revolutionerende 

Det er to år siden, arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blev igangsat. Og der har været store forventninger til udvalgets arbejde undervejs. De bliver ikke indfriet med dette udspil, siger Jakob Kjellberg, professor og programleder for sundhed i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 
 
“Det har været en håbløs mission hele vejen igennem. Det er rigtig, rigtig vanskeligt at komme med en større vision på et område, der er så aftalereguleret,” siger Jakob Kjellberg.

“I hele processen er der sket små fremskridt. Men det her er ikke en forløsning på den visionsplan, vi har ventet på. Der er ikke revolutionerende nyt. Der sker lidt, men man skal være et tålmodigt og langmodigt menneske,” siger Jakob Kjellberg.

Annonce

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev