Annonce

En mand og en kvinde i arbejdstøj i et storkøkken

Flygtninge skal arbejde til en halvtredser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har torsdag aften indgået en delaftale om integration af flygtninge på arbejdspladserne som led i trepartsforhandlingerne. 

Annonce

I køkkenet på Herlev Hospital er de glade for deres syriske kollega Mohammad Abu Maijana, som kom til Danmark i 2014 og har arbejdet som vikar i køkkenet det seneste halve år til ordinær løn. Han har kone og tre børn og siger til Fagbladet FOA, at det ikke vil hænge sammen, hvis han skulle arbejde til 49 kroner i timen. Jørgen True

Af Signe Højgaard
Journalist

Annonce

Artiklen er opdateret med en faktaboks 18. marts 2016 kl. 10:47.

En ny aftale om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet betyder, at flygtninge kan komme i arbejde i det offentlige igennem en ny toårig elevordning til en timeløn på omkring 50 kroner i det offentlige og 120 kroner i det private. 

Den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) for flygtninge er en del af en delaftale i trepartsforhandlingerne, som er indgået mellem regeringen, LO og DA torsdag aften.

FOAs forbundsformand Dennis Christensen gør det klart, at aftalen ikke er FOAs kop te.

"Der indføres nu lønninger i den offentlige sektor på omkring 49 kroner i timen for arbejde for familieforsørgere. Det sker på dagen, hvor kontanthjælpen også har fået et kraftigt tryk i nedadgående retning. Det er heller ikke noget, der kalder på nogen som helst form for begejstring,” siger Dennis Kristensen i en pressemeddelelse.

FOA spillede oprindeligt selv ud med et forslag om integrationselever, som blev fejet af bordet undervejs i forhandlingerne. Formålet med FOAs forslag var at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet til elevlønninger, mens de sidder på skolebænken og lærer dansk, men uden at det skulle stille flygtninge foran i jobkøen.

Tillidsrepræsentanter på bænken

I FOAs forslag var der lagt op til, at tillidsrepræsentanterne skulle tages i ed, og at der skulle følge ekstra penge med, så andre ikke blev skubbet ud til fordel for flygtninge. I den aftale, som regeringen har landet med LO og DA skal hverken tillidsrepræsentanter eller faglige organisationer godkende, når der bliver ansat en flygtning i en IGU-stilling. 

”På det private område er det cirka fire procent af medarbejderne, der er i en form for støttet beskæftigelse. På FOAs overenskomstområder er det i dag 21 procent. Det fortæller desværre historien om, hvem der igen og igen må løfte opgaverne. Det vil næppe være stærkt fremmende for integrationen, hvis eller når nuværende ansatte føler sig for pressede af den situation,” nævner Dennis Kristensen.
 

Forhandlingerne fortsætter

Trepartsforhandlingerne fortsætter i midten af april. Det er i næste runde af forhandlingerne, at fagbevægelsen skal have "betaling" for, at de har medvirket til, at flygtninge fra juni kan komme i arbejde via den nye integrationsgrunduddannelse til elevlønninger. På dagsordenen til de kommende forhandlinger er uddannelse og praktikpladser.
 
”Det er bestemt gode emner. Men desværre har LO-kredsen ikke formået at få sine ønsker om blandt andet arbejdsmiljø, social dumping og den skæve pension med på trepartsbordet. Det tror jeg, rigtig mange medlemmer gerne havde set, og her må presset øges i vores ende af systemet, så ønsket tages alvorligt,” mener Dennis Kristensen.
 

FAKTA: Trepartsaftalen 

Regeringen, DA og LO er blevet enige om 32 initiativer, der skal få flygtninge hurtigt i job. Nogle af punkterne er:

 

  • Virksomheder skal blive bedre til at ansætte flygtninge. Private virksomheder, der ansætter flygtninge inden for to år efter opholdstilladelse, får derfor en bonus på op til 40.000 kroner.
  • Det integrationsprogram, som alle flygtninge og familiesammenførte tilbydes, skal i højere grad fokusere på, at flygtninge kommer i arbejde.
  • Danskundervisningen skal være fleksibel, så det kan tilpasses i forhold til flygtningenes arbejde. Derudover skal undervisningen være mere rettet mod arbejdsmarkedet. 
  • Kommunerne og asylcentrene skal blive bedre til at finde ud af, hvilke arbejdskompetencer flygtninge har. Det skal blandt andet ske gennem et værktøj til at screene flygtningene, som skal være ens i hele landet.
  • Flygtninge, der kommer i job, skal som udgangspunkt tilbydes bolig i den by, hvor arbejdspladsen ligger.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev